LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V květnu 2022 byly na 78. jednání sněmu ČSK schváleny změny Pravidel pro čerpání z účtu klinik, které nabyly účinnosti dnem 16. 5. 2022.

Změna: Nově byla upravena možnost čerpat prostředky z účtu klinik na úhradu tzv. publikačních poplatků (article processing charge, publication fee).

Podporu mohou získat pracovníci českých klinik, jde-li o článek, který má být zveřejněn v časopisu zařazeném v prvním, druhém nebo třetím kvartilu (Q1, Q2, Q3) Journal Citation Reports (JCR) zpřístupňovaných na platformě Web of Science (WoS). Žadatel musí být prvním autorem nebo korespondujícím autorem (corresponding author, reprint author) článku, uvést v článku svoji afiliaci k vysoké škole a lékařské fakultě v České republice na prvním místě a v článku informovat, že na úhradu publikačního poplatku přispěla Česká stomatologická komora.

Účet klinik ČSK již léta slouží především k individuální podpoře našich klinických pracovníků při jejich účasti na zahraničních stážích, kongresech a sympoziích či na úhradu registračního poplatku tuzemských vzdělávacích akcí mimořádného významu. Desítkám kolegů tak významně pomohl navštívit kvalitní zahraniční vzdělávací akce a zajistit, aby se přivezené informace a zkušenosti mohly rozšířit mezi naše zubní lékaře.

Plný text novely Pravidel pro čerpání z účtu klinik je k dispozici na webových stránkách ČSK www.dent.cz (Kontakty/Kliniky) a žadatelům o tento příspěvek doporučujeme si text prostudovat.

Připomínáme, že žadatel, kterému je příspěvek přiznán, může plnit část svých závazků vůči ČSK publikováním odborného článku v časopise LKS a v časopise Česká stomatologie a praktické zubní lékařství, vydávaném Komorou.