LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Dne 24. října uplynulo 78 let od popravy bratrů Jana a Jiřího Jesenských a jejich manželek za pomoc parašutistům výsadku Anthropoid v roce 1942. Slavnostní pietní akt, který Komora v říjnu plánovala u hrobu rodiny Jesenských na pražských Olšanských hřbitovech, o nějž pečuje v rámci projektu Adopce významných hrobů (viz LKS 10/2020), se kvůli mimořádným epidemiologickým opatřením bohužel nemohl uskutečnit. Památku hrdinů odboje jsme tedy letos uctili symbolickou květinovou výzdobou.

21. 11. 2020

LKS 11/2020

Print: LKS. 2020; 30(11): 182

Autor:

Fotografie

  • Iva Žáková

Rubrika:

Téma: