LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Blíží se nový rok a s ním vás začíná zajímat termín úhrady a výše ročních členských příspěvků na rok 2022. Věnujte, prosím, pozornost následující informaci.

  • Neplaťte, prosím, cokoliv v předstihu, vyčkejte do 10. 1. 2022, než vám budou předpisy k úhradě členských příspěvků od České stomatologické komory odeslány.

Předpisy budeme odesílat elektronicky na zadané e-mailové adresy. Těm, kteří e-mailovou adresu nevyužívají, zašleme předpis k úhradě poštou na jejich kontaktní adresu.

Pokud by vám předpis nepřišel ani během následujících 14 dnů po výše uvedeném datu, kontaktujte svoji referentku ASČ (Administrativa správních činností).

  • Při platbě členských příspěvků je potřebné dodržet všechny údaje uvedené na předpisu k úhradě: tj. číslo účtu, variabilní symbol a částku.

Tyto uvedené údaje nenahrazujte jinými, neproběhlo by tak automatické spárování platby. Každý změněný nebo nevyplněný údaj ztěžuje dohledávání příchozích plateb a zpomaluje jejich evidenci. Nepoužívejte, prosím, údaje z roku předchozího, nepoužívejte číslo účtu z úhrad vzdělávacích akcí let minulých, nezaměňujte variabilní symbol za IKČ nebo rodné číslo.

  • Datum splatnosti příspěvků na příští rok je 31. ledna 2022.
  • Doporučujeme, abyste si zkontrolovali a případně aktualizovali ve své členské kartě na webu www.dent.cz vaši e-mailovou adresu.

Právě na ni vám předpis v lednu budeme posílat.