LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Nemám smlouvu s žádnou zdravotní pojišťovnou. Do mé ordinace se dostavil pacient, který potřeboval neodkladné ošetření. Ošetření jsem poskytl, pacient zaplatil v hotovosti, vydal jsem mu příjmový doklad a poučil jsem jej, aby požádal Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, u které byl pojištěn, aby mu zaplacené náklady za neodkladné ošetření proplatila. Pacient se řídil mým doporučením, uvedená zdravotní pojišťovna však odmítla účet proplatit. Jak je to možné? Vždyť neodkladná péče je vždy hrazená ze zdravotního pojištění.

Zdravotní pojišťovna postupovala správně. Platí, že neodkladnou péči musí poskytnout každý poskytovatel zdravotních služeb (tedy i nesmluvní) a že jde vždy o péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Poskytovatel neodkladnou péči však vždy musí vyúčtovat zdravotní pojišťovně pacienta, a to i tehdy, pokud s touto zdravotní pojišťovnou nemá uzavřenu smlouvu o poskytování a úhradě zdravotních služeb. Postup, který je popsán v dotazu, odpovídá tzv. pokladenskému systému, který však v České republice nemá oporu v právních předpisech. Na tom nic nemění fakt, že některé zdravotní pojišťovny tento způsob úhrady neodkladných zdravotních služeb akceptují. Pokud by pacient odmítl neodkladnou péči uhradit, byl by v právu a poskytovatel by vůči němu nemohl vznášet žádné nároky.