LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Vývoj jednání o cenách hrazené stomatologické péče pro letošní rok byl velmi nestandardní a prakticky napínavý do poslední chvíle.

Výkony

Jednání o úhradě výkonů začalo jako každý rok na jaře dohodovacím řízením (dále DŘ) se zdravotními pojišťovnami (dále ZP), tedy v době poznamenané již několik měsíců se táhnoucím růstem cen energií a vpádem ruských vojsk do Ukrajiny, který akceleroval energetickou krizi a inflaci. Za této ekonomické situace byly ZP velmi opatrné.

Jednání o úhradách v rámci DŘ bylo korektní a probíhalo ve dvou fázích. V první fázi se upravily texty některých výkonů (Tab. 1) a prioritně se navýšila úhrada u potřebných kódů (00909, 00920, 00931, 00948, 00951, 00963 a 00971).

Zvláštní kapitolou této fáze byla dohoda o periapikální chirurgii. Vědecká rada ČSK totiž vypracovala doporučení optimálního chirurgicko-endodontického ošetření kořenových kanálků, které svým nastavením ovšem v praxi interferovalo se stávající úhradovou vyhláškou (dále ÚV) i zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Jediným řešením bylo vypracování odborného stanoviska představenstva k resekci kořenového hrotu vycházející ze zmíněného materiálu vědecké rady, zrušením kódu 00954 (Periapikální chirurgie) a následným přesunem jeho textu doplněného o nutnost provedení retrográdní výplně (v souladu s OSP z kalciumsilikátového materiálu, např. MTA) do lépe hodnoceného kódu 00952 (Chirurgie tvrdých tkání DÚ velkého rozsahu) tak, aby byla ze zdravotního pojištění hrazená resekce kořenového hrotu v dané úhradě proveditelná v souladu se zákonem.

V druhé fázi bylo dohodnuto plošné navýšení všech výkonových kódů (tedy i již primárně přeceněných) o 2,3 % a navýšení obou sazeb agregované úhrady o 4 Kč měsíčně, ortodontické kódy byly plošně navýšeny o 50 Kč v rámci kompenzace zákonných změn v roce 2022 a byly vytvořeny dva nové kódy 00919 a 00821 (viz Tab. 1). Vyšší nárůst úhrad nebyl na jaře 2022 pro ZP akceptovatelný. Protokol DŘ byl odeslán na MZ jako návrh textu stomatologické části ÚV. Dále došlo ke shodě, že na podzim musí ještě dojít k navýšení úhrad plně hrazených stomatologických výrobků, které není součástí DŘ. V průběhu léta se ještě podařilo přesvědčit MZ, aby v připravované vyhlášce reagovalo na rostoucí inflaci. Další vývoj již byl v režii ministerstva, letos velmi kontroverzní.

V návrhu ÚV opravdu došlo k dalšímu navýšení cen stomatologických výkonů, včetně ortodontických, o cca 4,9 % (o výši tohoto koeficientu rozhodlo MZ), v připomínkovém řízení vyhlášky jsme se však nestačili divit. Část textů neodpovídala výsledku DŘ, ale nějakým starším verzím úhradových vyhlášek, část cen neodpovídala přepočtu 4,9 %, ale lišila se u některých výkonů až o sto korun nahoru i dolů. Zřejmě někde neumí přepisovat texty a násobit.

Ve vypořádání připomínkového řízení ÚV byly všechny naše námitky k textu i cenám ministerstvem akceptovány. O to větší bylo naše překvapení, když se ve vydané ÚV objevily další chyby, textové i cenové!

Speciální kapitolou přípravy ÚV je ovšem opětné zavedení kódu druhé prohlídky u pacientů starších 18 let. O této změně rozhodl v rozporu s výsledkem DŘ ministr zdravotnictví. Druhá prohlídka se bude vykazovat pozměněným kódem 00905 v režimu podobném bývalým kódům 00902/00947 a úhrada byla stanovena na 150 Kč. Spolu s tímto kódem se vykazuje i kód 00944, a tak výsledná cena prohlídky je 224 Kč. Tedy cena ani zanedbatelná, ani dostatečná. Jen zbytečná podpora mnohdy zbytečných druhých prohlídek zahlcujících kapacitu ordinací a neplánované výdaje ZP nejméně 200 mil. Kč. Tento nárůst peněz pro segment je na první pohled dobrý, ale s těmito penězi ZP počítaly pro nárůst úhrad protetiky a pak tedy chyběly při navyšování cen výrobků plně hrazených z pojištění. A to není dobře.

Bližší informace o všech výkonových kódech včetně výkladů a cen budou uvedeny v připravované publikaci Stomatologické výkony v roce 2023.

Výrobky

Úhrady stomatologických výrobků, tedy protetických prací včetně ortodontických, se řídí jinými pravidly než výkony. U výrobků částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění (kategorie C) je příspěvek pojišťovny pevně stanoven v příloze č. 4 zákona č. 48/1997 Sb. a změnit jej tedy může jen parlament. To v praxi nevadí, protože faktickou cenu výrobku si každý poskytovatel doplní vykalkulovaným doplatkem pacienta.

Problém je tedy u výrobků plně hrazených z pojištění (kategorie I), kde doplatek po pacientovi vyžadovat nelze. Zde se úhrada řídí podle cenového rozhodnutí MZ, a dá se proto měnit pružněji než zákon. V říjnu jsme tedy podali ministerstvu návrh na zvýšení úhrady silně podhodnocené základní částečné snímatelné náhrady z 4 040 na 8 300 Kč a plošné navýšení všech ostatních výrobků (včetně ortodontických) o 17 %. Nelze se divit, že ZP takové navýšení odmítly, protože prostředky plánované na protetiku byly ministrem vyplýtvány na již zmíněné druhé prohlídky. VZP zpočátku uvažovala o navýšení o 4 %, po diskuzích podala ministerstvu nakonec návrh na navýšení základní ČSN ze 4 040 na 7 040 Kč a plošné navýšení ostatních výrobků o 8 %.

MZ akceptovalo ve svém cenovém rozhodnutí, které vydalo po urgencích až 19. 12. 2022, návrh VZP. Ale jak už to tak dnes bývá, opět po svém – základní ČSN sice navýšilo více než návrh VZP, ale úhradu základní celkové náhrady naopak proti návrhu ponížilo. Úhrada obou typů náhrad je tedy stejná: 7 300 Kč. Ale to bohužel nebylo vše – úhrady výrobků v kapitole 8 (např. krycí deska – blíže viz Tab. 2) oproti roku 2022 nenavýšilo vůbec. Že by to zase někdo zapomněl přepsat? Jiný důvod nevidím.

Není teď šťastná doba. Nejdříve covid, vloni zase energetická krize, válka a dosud nevídaná inflace. To vše navyšování úhrad příliš neprospívá. Výsledek dohod o úhradách na rok 2023 je přesto maximem možného a očekávaný celkový nárůst úhrad podle vyhlášky a cenového rozhodnutí MZ by nakonec měl přesahovat 1 mld. korun.

Pro příští rok chceme úhrady hrazené péče více objektivizovat, vše ovšem závisí na ekonomickém vývoji. Hlavně doufám, že ministerstvo zdravotnictví bude napříště dodržovat zákon a že jeho úředníci budou pracovat svědomitěji, bez opakovaných chyb při výpočtech a přepisování textů. To, čeho jsme byli svědky v roce 2022, je prostě nepřijatelné.

Tabulka 1: Hlavní změny v textech stomatologických výkonů v roce 2023 Kompletní text úhradové vyhlášky pro rok 2023 je k dispozici na webových stránkách ČSK.
Tabulka 2: Ceny plně hrazených stomatologických výrobků v roce 2023 Poznámky: 6.1: u základní částečné SN byla po shodě se ZP navýšena cena o více než u ostatních výrobků 7.1: u základní celkové SN byla přes návrhy ČSK i VZP ministerstvem navýšena cena pouze o cca 4,2 % 8.1 – 8.4: přes návrhy ČSK i VZP nebyly tyto položky ministerstvem oproti roku 2022 navýšeny vůbec