LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Dne 26. 3. 2024 jednala v sídle VZP analytická komise dohodovacího řízení.

Komise potvrdila, že v posledních letech (obr. 1 – graf ukazuje vývoj v letech 2018 až 2023) rostou díky tvrdé práci Zubohradu úhrady ve stomatologii celkově více než inflace a daří se podíl na celkových úhradách zvyšovat, zatímco předtím se snižoval. Graf na obr. 2 ukazuje rozložení nákladů na zdravotní péči dle jednotlivých segmentů v procentech v roce 2023.

Je předpoklad, že se v roce 2024 a 2025 opět podíl stomatologie o kousíček zlepší a s ním i situace ordinací pracujících pro zdravotní pojišťovny, kterých je 94 %.

Obr. 1
Obr. 2