LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Zaměstnankyně podala k 30. 8. 2021 výpověď podle § 50 zákoníku práce. Dne 12. 10. 2021 byla uznána dočasně práce neschopnou. Pracovní neschopnost bude trvat až do poloviny listopadu 2021. Můžeme ukončit pracovní poměr k 31. 10. 2021? Nevztahuje se na zaměstnankyni ochranná doba?

Pracovní poměr ukončit můžete. Podle ustanovení § 53 odst. 2 zákoníku práce se ochranná doba vztahuje pouze na případ, kdy dal výpověď z pracovního poměru zaměstnavatel. Pokud pracovní poměr rozváže výpovědí sám zaměstnanec, dočasná pracovní neschopnost nemá na výpovědní dobu žádný vliv. Pracovní poměr ukončíte uplynutím výpovědní doby k 31. 10. 2021.

Po skončení pracovního poměru bude zaměstnankyni až do skončení neschopenky náležet nemocenské z nemocenského pojištění, které bude vyplácet příslušná správa sociálního zabezpečení.