LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Mám zaměstnankyni s pracovním poměrem na dobu určitou do 30. 6. 2019. Od 4. 2. 2019 je v pracovní neschopnosti a 7. 6. 2019 má nastupovat na mateřskou dovolenou. Končí u této zaměstnankyně pracovní poměr k 30. 6. 2019?

Ano, pracovní poměr končí k 30. 6. 2019. Nezáleží na tom, zda zaměstnankyně otěhotněla, nastoupila na dočasnou pracovní neschopnost nebo na mateřskou dovolenou. Ve všech těchto případech končí pracovní poměr uplynutím sjednané doby. Výše uvedené překážky v práci by měly význam, jen pokud by se jednalo o pracovní poměr na dobu neurčitou a zaměstnankyni by byla dána výpověď z pracovního poměru. Potom by se jednalo o tzv. ochrannou dobu podle § 53 odst.1 a 2 zákoníku práce.