LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V lednu 2018 jsem nastoupila na mateřskou dovolenou, dítě se mi narodilo v únoru. Oblastní komoře jsem dodala čestné prohlášení. Přesto mi byl vyměřen roční členský příspěvek, jako kdybych stále pracovala. Je to správně?

Ano. Úleva na členských příspěvcích se netýká žen na mateřské dovolené, ale členů či členek Komory, kteří soustavně pečují o dítě ve věku do 4 let. Nezáleží na tom, zda jsou na mateřské či rodičovské dovolené. Péče o dítě začíná nejdříve od narození dítěte.

Do kategorie člena soustavně pečujícího o dítě se v kalendářním roce zařadí člen či členka Komory, pokud v tomto roce ke dni 31. ledna pečuje o dítě ve věku do čtyř let. To znamená, že v roce narození dítěte může člen či členka Komory získat úlevu na členském příspěvku, pokud se dítě narodilo před 31. lednem a člen či členka Komory o ně od narození soustavně pečují. Úlevu na členském příspěvku může v jednom roce získat jen jeden z rodičů, i kdyby o dítě soustavně pečovali oba současně.