LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

 

V disciplinárním řízení mi byla uložena důtka, kterou jsem akceptoval. Následně mi ale přišel dopis, ve kterém mi vzdělávací středisko Komory sdělilo, že mi zaniklo i osvědčení praktický zubní lékař. Jak je to možné? Není to náhodou dvojí trest za jedno provinění?

Podmínkou získání osvědčení je mimo jiné i disciplinární bezúhonnost. To znamená, že nikdo, kdo má záznam v rejstříku disciplinárních provinění, nemůže osvědčení získat, i kdyby jinak splnil všechny ostatní podmínky. Je to dáno tím, že vydáním osvědčení Komora potvrzuje nejen to, že se držitel osvědčení celoživotně vzdělává, ale i to, že je řádným členem, který plní své členské povinnosti. Z toho vyplývá, že pokud držitel osvědčení ztratí disciplinární bezúhonnost, přijde nutně i o osvědčení. Toto pravidlo vyplývá přímo z řádu celoživotního vzdělávání, o zániku osvědčení nikdo nerozhoduje, nejde o potrestání, ale o logický důsledek ztráty bezúhonnosti.

Podobná situace je například u trestní bezúhonnosti a způsobilosti k výkonu povolání zubního lékaře. Podle zákona platí, že kdo ztratí bezúhonnost, přichází automaticky o způsobilost k výkonu povolání. Zubní lékař, který při výkonu povolání spáchá např. trestný čin podvodu, bude odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na 1 rok. Právní mocí rozsudku ztratí bezúhonnost a tím i způsobilost k výkonu povolání. Dokud uložený trest nebude zahlazen, nebude takový zubní lékař oprávněn vykonávat své povolání. Ani zde nejde o dvojí potrestání, ale o důsledek ztráty bezúhonnosti.

Lze tak shrnout, že každý, komu bylo pravomocně uloženo disciplinární opatření, musí počítat s tím, že mu právní mocí rozhodnutí zanikne i osvědčení, které získal v rámci systému celoživotního vzdělávání organizovaného Komorou.

Sluší se připomenout, že osvědčení v praktickém zubním lékařství zanikne s každým disciplinárním postihem. Osvědčení ve stomatochirugii, parodontologii nebo pedostomatologii naproti tomu zanikne jen tehdy, byl-li jeho držitel disciplinárně postižen za pochybení ve stomatochirugii, parodontologii, resp. pedostomatologii.