LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Při příležitosti jubilejního 10. ročníku mezinárodní konference zubních lékařů, dentálních hygienistek, sester a studentů „Víme, jak na zubní kaz“ uspořádala nezisková společnost Arak, o. p. s., spolu s Klinikou zubního lékařství LF UP a FN Olomouc ve Vlastivědném muzeu v Olomouci expozici nesoucí název Historie a současnost zubního lékařství aneb Víme, jak na zubní kaz.

Z výstavy ve Vlastivědném muzeu v Olomouci.

Výstava představila návštěvníkům současnou podobu stomatologie ve všech jejích základních oborech a seznámila je s vývojem některých lékařských metod a výkonů, které si tento obor v průběhu doby osvojil.

Exponáty, mezi kterými byly i staré stroje na přípravu amalgámu, zubní náhrady nebo vysloužilý nábytek z ordinací, zapůjčila Klinika zubního lékařství a Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF UP a FN Olomouc, soukromí sběratelé a Stomatologické muzeum 1. LF UK. Díky nástěnné časové ose si zájemci mohli také projít historii studia zubního lékařství v Olomouci. Připomenuto bylo původní sídlo zubní kliniky v tzv. domečku v areálu fakultní nemocnice a nechyběly zmínky o významných osobnostech olomoucké stomatologie, jako jsou Milan Kamínek, Josef Šimek či Emil Jirava.

Výstavu, která trvala do 17. 11. 2019, mohli v rámci programu zhlédnout účastníci listopadové konference Víme, jak na zubní kaz.

Záštitu nad výstavou převzal mimo jiné prezident České stomatologické komory doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

Nástěnná časová osa přiblížila historii studia a významné osobnosti zubního lékařství v Olomouci.

14. 12. 2019

LKS 12/2019

Print: LKS. 2019; 29(12): S223

Autor:

Fotografie

  • Archiv Arak, o. p. s.

Rubrika:

Téma: