LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Smyslem práce stomatologa je spravovat lidem zuby, informovat je o stavu jejich dutiny ústní a léčit nemoci (nejen) orofaciální oblasti. Jenže co má lékař dělat, aby kontroly úřadů dopadly v pořádku a aby byl zajištěn správný chod ordinace? A co když na něj podá pacient žalobu? Tyhle myšlenky běžely hlavou nejednomu posluchači zubního lékařství, a proto se studenti LF UP v Olomouci rozhodli, že by bylo vhodné se o těchto tématech dozvědět více.

Víkendová akce UPdent 2018 se díky svému mottu „Soft skills aneb co tě ve škole nenaučí“ těšila velkému zájmu.

Nápad uspořádat kongres vznikl na základě velkého zájmu studentů o přednášku ze zdravotnického práva, která se konala v květnu 2017. Inspirací taktéž byly četné a opakující se dotazy ohledně kontrol úřadů, postavení ČSK či k e-receptu.

Díky vstřícnosti vedení LF UP v Olomouci nám byla poskytnuta záštita i prostory. Konference se konala o víkendu 24. – 25. 2. 2018.

Celý studentský kongres UPdent se nesl v duchu motta „Soft skills aneb co tě ve škole nenaučí“ a přednášky byly zaměřené pro studenty, doktorandy a absolventy zubního lékařství.

Konferenci odstartoval prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D., tématem GDPR. Poté následovala prezentace MVDr. Renaty Skaličkové o hygieně pracoviště, povídání Jana Pôbiše o pojištění ordinace a přednáška doc. MUDr. Romana Šmuclera, CSc., o unikátním postavení ČSK. Po pojednání pana prezidenta následoval křest básnické sbírky „Dentální rapsodie“ autora MDDr. et MUDr. Jiřího Šedého, Ph.D., MBA, FADI, FICD.

V druhém bloku přednášek nám vyrazil dech Mgr. Jiří Slavík, komorový právník, se svým přednesem o právních aspektech vztahu mezi zubním lékařem a pacientem. Poté se slova ujala Ing. Petra Kozubíková, která všem objasnila kritéria správného výběru zubní sestry. PhDr. David Smékal, Ph.D., nám řekl něco bližšího k fyzioterapii pro zubní lékaře a celý blok zakončila přednáška o výběru PC programu do ordinace od Ing. Venduly Novákové.

Následující den jako první začal MUDr. Tomáš Lenfeld s ozřejměním úlohy oblastních stomatologických komor, načež další na řadě byla přednáška RNDr. Pavly Coufalové o SÚKLu a jeho přezkoumávání zacházení s léčivými přípravky ve zdravotnických zařízeních. Zábavnou a poučnou prezentaci o ergonomickém řešení ordinace si připravil MDDr. Michal Šujan a o ekonomice a managementu ordinace jsme se více dozvěděli z úst Ing. Tomáše Košumberského.

Odpolední blok začal netradiční prezentací MUDr. Jany Stodůlkové o možnostech alternativní medicíny se zaměřením na orofaciální oblast. Na závěr vystoupil MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D., FEBOS-CR, se svojí přednáškou o tom, jak dobře vidět na práci.

Co by to ovšem bylo za studentský kongres bez večírku? Začal soutěží s prvky tradičního hospodského kvízu a zlatým hřebem byla tombola s množstvím hodnotných cen.

Jménem celého týmu děkujeme děkanovi prof. MUDr. Milanu Kolářovi, Ph.D., a proděkanovi doc. MUDr. Miloši Špidlenovi, Ph.D., za poskytnutí záštity, všem sponzorům za podporu. Kongres by se neuskutečnil bez spolupráce se studentskými spolky Sdružením studentů stomatologie ČR, UP Crowd, Nugis Finem, IFMSA Olomouc, Českou asociací studentů psychologie a Asociací studentů fyzioterapie. Moc děkujeme výše uvedeným přednášejícím za velmi kvalitní prezentace a zajímavé informace. Taktéž naše slova díků směřujeme všem moderátorům, jmenovitě MDDr. Radovanu Žižkovi, Ph.D., MUDr. Ľuboši Harvanovi, Ph.D., MDDr. et MUDr. Jiřímu Šedému, Ph.D., MBA, MDDr. Ivě Voborné, Ph.D., a PhDr. Václavu Navrátilovi. Děkujeme Konferenčnímu servisu UP a všem externím pracovníkům.

Ze všeho nejvíce ale děkujeme všem členům organizačnímu týmu, kteří se s námi i přes všechny studijní povinnosti pustili do plánování a bez kterých by se akce takových rozměrů nemohla konat. Tak na viděnou příští rok!

Organizační tým už přemýšlí, co připraví na UPdent 2019.