LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Pět let strávíme studiem na vysoké škole, kde se jako studenti postupně seznamujeme s mnohými lékařskými odvětvími. Znalosti, které studiem získáme a ověříme u zkoušek, pak méně či více zúročíme v praxi. Ale i když už za sebou máme mikrobiologii, farmakologii a imunologii, víme, kdy a jaká antibiotika indikovat, jaké jsou jejich nevýhody a kdy je raději vyměnit za jiná? Co obnáší postgraduální studium ortodoncie nebo atestace v orální a maxilofaciální chirurgii? A jaké jsou aspekty práce v ordinaci beze smluv nebo proč se vydat úplně opačným směrem? To vše jsou otázky, na které nám obvykle ve výuce nikdo odpověď nedá. A právě proto o víkendu 22. – 23. 2. 2020 proběhl v Olomouci již třetí ročník studentského kongresu UPdent, jenž organizuje malá skupinka studentů zubního lékařství z olomoucké LF UP a který je zaměřen každoročně na neklinická témata našeho oboru.

Mezi posluchači kongresu UPdent je v popředí MUDr. Eva Míšová, Ph.D., z LF UP Olomouc.

Kongres se konal v prostorách lékařské fakulty, a to pod záštitou proděkanky MDDr. Ivy Voborné, Ph.D., která zároveň pronesla úvodní slovo, a děkana prof. MUDr. Josefa Zadražila, CSc. Příprava probíhala již od léta, kdy jsme oslovovali první přednášející, a v listopadu byl náš program již kompletní. Byl tak atraktivní, že se podařilo opět vytvořit rekord v registraci – naše listina účastníků byl plná za méně než čtyři minuty!

Pro zjednodušení technické organizace jsme se poprvé obrátili na firmu Solen, s. r. o. Díky ušetřenému času jsme se plně zaměřili na komunikaci s přednášejícími a sponzory. Účastníkům jsme tak připravili kvalitní kongres jak po stránce obsahové, tak i zábavy. Například tombola na večírku v klubu Varna obsahovala celkově více než 170 cen, mezi nimiž nechyběly ani velmi hodnotné dary jako jsou sonické kartáčky, vzdělávací a pobytové poukazy, sady ručních nástrojů nebo kvalitní polymerační lampa.

Velká posluchárna hostila během dvou dnů množství přednášek nejen z různých okruhů zubního lékařství (například pojednání o právních aspektech vztahu mezi lékařem a úřady, o interdisciplinární spolupráci, o vychytávkách ve stomatologii), ale i v obecnější rovině (IT bezpečnost a Time management). Samozřejmostí bylo vynikající občerstvení, skvělá káva a soutěže o věcné ceny na několika stáncích sponzorů. V neděli nám bylo ctí, že právě na našem kongresu proběhl křest nové knihy Základy evoluční teorie pro stomatology, jejímž autorem je doc. MDDr. MUDr. Jiří Šedý, Ph.D. Kniha vychází v nakladatelství Galén a jejím kmotrem se stal přednášející MUDr. Ivo Marek, Ph.D.

Děkujeme nejen vedení LF UP v Olomouci za poskytnutí záštity, podporu a jejich důvěru v nás, ale bezesporu i všem přednášejícím, moderátorům, sponzorům, hostům. Zvláštní poděkování patří společnosti Solen, s. r. o., a všem organizátorům, kteří si i přes své studijní povinnosti (většina z nich je letos v absolventském ročníku) našli čas a pustili se do dlouhé a náročné organizace. V neposlední řadě patří dík všem posluchačům, kteří jsou pro nás velkou motivací UPdent pořádat.

Na kongresu vystoupila více než desítka přednášejících. Prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.
MDDr. Michal Přibyl
Mgr. Jiří Slavík.

19. 4. 2020

LKS 04/2020

Print: LKS. 2020; 30(4): S67

Autor:

Fotografie

  • Archiv UPdent

Rubrika:

Téma: