LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Studentský kongres UPdent se konal 26. – 27. 2. 2022 v Olomouci. Každý, kdo prošel strastiplnou cestou studia na lékařské fakultě, jistě ví, že i po pěti letech biflování se najde spousta věcí, kterým není v nabitém programu věnována dostatečná pozornost, a člověk se tak po promoci může snadno ocitnout ve víru stresu, zmatků a nevědomosti v oblastech, o nichž třeba ani nebylo na první pohled patrné, že pro absolventa mohou být stěžejní. Přesně z tohoto důvodu před pěti lety skupina studentů Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci založila kongres UPdent, jehož cílem je přesně taková témata vyhledávat a skrze slova odborníků v oboru prezentovat nejen studentům, ale i absolventům a jejich zkušenějším kolegům.

Kongres UPdent se po dvouleté covidové pauze vrátil letos v únoru v plné síle.

Po dvouleté covidové pauze se stejně jako ostatní akce začaly vracet na scénu také odborné konference a kongresy a s nimi i náš studentský UPdent. Atmosféra by se ze začátku dala popsat jako nostalgická a možná i trochu napjatá, protože po tak dlouhé pauze má většinou každý návštěvník velká očekávání. Hlavní organizátorka i celý tým tedy s vypětím sil pracovali na tom, aby si tato událost udržela svou dobrou pověst a jméno. Během příprav byly osloveny desítky přednášejících, partnerů a přispěvatelů do tomboly. Ti byli letos až nečekaně štědří, o čemž se každý účastník mohl přesvědčit na vlastní oči.

Program kongresu byl slavnostně zahájen v sobotu 26. 2. projevy hlavní organizátorky, studentky Barbory Hoškové, a proděkanky pro obor zubní lékařství Univerzity Palackého v Olomouci MDDr. Ivy Voborné, Ph.D. Během dne bylo možné vyslechnout sedm přednášek přímo či okrajově souvisejících se zubním lékařstvím. Přes témata prosperita zubního lékařství pro tento rok, moderní digitální stomatologická ordinace, klinická farmakologie a čtyřruční práce jsme se dostali i k opomíjenému psychickému zdraví lékařů, sporům lékař–pacient a nástrahám, které čekají na každého absolventa po promoci.

V zaplněné přednáškové hale panovala skvělá atmosféra a během přestávek mezi přednáškami byly v prodeji lístky do „malé“ tomboly, jejíž výherci se z odměn mohli radovat již po obědě. Každý účastník byl zároveň svým číslem ve vstupním balíčku přihlášen do „velké“ tomboly s opravdu hodnotnými cenami, například polymerační lampou VALO.

V nedělním programu nás čekaly tři zajímavé přednášky. Provedly nás spoluprací zubního lékaře s dentální hygienistkou, donutily nás zauvažovat nejen nad profesními cíli a na závěr nám daly cenné rady a tipy pro založení vlastní praxe po škole.

Někteří by si mohli myslet, že jako studentský kongres bychom měli vystupovat apoliticky, ale současná situace na Ukrajině nás nenechala chladnými, a proto jsme se rozhodli část výdělků věnovat organizaci Člověk v tísni na pomoc těm, kteří to aktuálně potřebují. Do pomoci se k naší radosti zapojila svými finančními příspěvky také velká řada zúčastněných, kterým tímto z celého srdce děkujeme.

Na závěr už zbývá jen obrovské poděkování všem přednášejícím, partnerům, přispěvatelům do tomboly, moderátorům, organizátorům, společnosti Solen, s. r. o., vedení LF UPOL, ale hlavně také všem účastníkům, kteří se i přes nejistou epidemiologickou situaci rozhodli náš kongres podpořit a přijet se vzdělávat ve svém volném čase.

Studentský organizační tým UPdent 2022. Zleva: Eliška Surmová, Barbora Hošková, Anna Buryšková, Martin Zapletal, Viktorie Rachůnková a Michal Hasala.

23. 4. 2022

LKS 04/2022

Print: LKS. 2022; 32(4): S58 – S59

Autor:

Fotografie

  • Archiv UPdent

Rubrika:

Téma: