LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Slyšel jsem, že do Komory nejsou přijímání zubní lékaři, kteří absolvují praxi v rámci tzv. aprobační zkoušky. Jak potom mohou absolvovat praktickou část aprobační zkoušky, když nemohou vykonávat povolání zubního lékaře?

Změnou zákona došlo k úpravě podmínek uznávání způsobilosti k výkonu povolání zubních lékařů, kteří získali odbornou kvalifikaci mimo členské státy Evropské unie. V rámci praktické části aprobační zkoušky tito zubní lékaři nově již nevykonávají povolání zubního lékaře, ale pouze odbornou praxi pod přímým odborným vedením, a to jen v akreditovaném zařízení.

Ministerstvo zdravotnictví jim za účelem absolvování praktické části aprobační zkoušky nevydává povolení k výkonu povolání, ale nově povolení k výkonu odborné praxe. Tato praxe není (podobně jako např. praxe studentů na vysoké škole) výkonem povolání a žadatelé o uznání způsobilosti nově ani nejsou k výkonu povolání zubního lékaře oprávněni (nemají, na rozdíl od minulosti, povolení k výkonu povolání od ministerstva zdravotnictví). Proto je Česká stomatologická komora nemůže přijmout mezi své členy. Výkonu odborné praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky to však nebrání: tuto praxi vykonají dotčení zubní lékaři na základě povolení od ministerstva zdravotnictví. Praxe však musí probíhat v akreditovaném zařízení a pod přímým odborným vedením zubního lékaře s nejméně tříletou praxí, který bude po dobu praxe trvale osobně přítomen ve zdravotnickém zařízení, v němž praxe probíhá.