LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Letošní rok je ve znamení úzké spolupráce profesních komor, významně větší než v předcházejících letech, kdy proběhlo vždy jen jedno společné setkání ke konci roku. Po prvním společném pracovním setkání zástupců profesních komor v dubnu byla výsledkem tisková zpráva a žádost o setkání s předsedou vlády ČR, které se uskutečnilo 2. 6. 2022. V průběhu června pak v Apolence proběhla další tři společná setkání – s osobní účastí, nebo online připojením. V pondělí 6. 6. se profesní komory zaměřily na téma soudních znalců: jak novelizovat legislativu týkající se soudních znalců, kterých je nedostatek. Stát vše zkomplikoval, ale peněz nepřidal, a tak znalci činnost ukončili. Významně se to týká i stomatologie. Za ČSK se tématu věnoval právník Mgr. Jiří Slavík. Na druhém setkání dne 16. 6. byla projednávána digitalizace s propojením na státní registry, zkušenosti, pozitiva a negativa i s ohledem na poskytování informací a GDPR. Za ČSK se zúčastnil doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., MUDr. Robert Houba, Ph.D., a Mgr. Jiří Slavík. Jmenovaní zástupci ČSK se pak dne 22. 6. setkali s reprezentanty lékařských komor – lékařské, lékárnické a veterinární. Témata se týkala zákonů a vyhlášek a jejich novelizací. Komory si vyjasnily své pozice s tím, že přes léto budou pracovat na přípravě potřebných zákonů, které předloží v září ministerstvu.

23. 7. 2022

LKS 07-08/2022

Print: LKS. 2022; 32(7 – 8): 124

Autor:

Fotografie

  • Iva Žáková

Rubrika:

Téma: