LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Knihovna profesora Mazánka nedávno vznikla v Apolence, sídle ČSK, z iniciativy prezidenta ČSK doc. MUDr. Romana Šmuclera, CSc., a proto jsme se ho zeptali:

Knihovna profesora Mazánka nedávno vznikla v Apolence, sídle ČSK, z iniciativy prezidenta ČSK doc. MUDr. Romana Šmuclera, CSc.

Jaké publikace jsou v knihovně a z jakých zdrojů pocházejí?

Po smrti prof. MUDr. Jiřího Mazánka, DrSc., jsem od jeho rodiny obdržel sbírku odborné literatury. Hned jsem pochopil, že se jedná o jakousi štafetu české stomatologie, neboť řada knih jsou výjimečná vydání ať už přímo autorských od prof. Mazánka, nebo od jiných významných osobností našeho oboru. Je třeba, aby nezůstaly v soukromé sbírce, ale byly k dispozici badatelům ke studiu i kolegům pro radost. A tak jsme zřídili v Apolence Knihovnu profesora Mazánka.

Komu a jak bude knihovna sloužit?

Z prostorových důvodů je v pracovně prezidenta ČSK, kterou takřka nevyužívám, raději sedím v jednací místnosti, a tak je k dispozici po dohodě vlastně kdykoli. Jenom není možné knihy odnášet. Zajímavé nejsou jenom vlastní svazky, ale i věnování autorů třeba profesoru Tomanovi nebo Dibelkovi, nebo vlastnoruční podpisy autorů. Věřím, že to nejsou poslední přírůstky, ale že řada kolegů odkáže ČSK zajímavé tisky a umožní tak radost ostatním ve chvíli, kdy už je sami nevyužijí.

18. 5. 2019

LKS 05/2019

Print: LKS. 2019; 29(5): 99

Autor:

Fotografie

  • Iva Žáková

Rubrika:

Téma: