LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Česká stomatologická komora ve spolupráci s OSK Karlovy Vary uspořádala první „Česko-sasko-bavorsko-rakouský stomatologický den“. Uskutečnil se dne 27. 5. 2022 v Grandhotelu Pupp v Karlových Varech.

Během celodenní mezinárodní akce vystoupili představitelé jednotlivých komor k aktuálním otázkám stomatologie a činnosti komor ve svých zemích. Zazněly hodnotné odborné přednášky v podání významných osobností z Česka, Saska, Bavorska a Rakouska.

Reportáž připravujeme do následujícího vydání LKS č. 7 – 8/2022.

18. 6. 2022

LKS 06/2022

Print: LKS. 2022; 32(6): 105

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: