LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR zůstal z minulého období návrh na očkování prostřednictvím stomatologů a lékárníků, kteří si ho zejména vzali za svůj. Potřeba rozšíření očkovacích míst ale není a návrh byl v diskuzích zamítnut. Stomatologové jsou odborně i věcně vybaveni. Kromě mimořádných situací však očkování v našich ordinacích nedává smysl. Fotografie je z jednání odborného kulatého stolu pořádaného pod záštitou poslance Výboru pro zdravotnictví PharmDr. Petra Fifky v PSP dne 13. 9. 2022.