LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Návrhy kandidátů na členy představenstva ČSK, revizní komise ČSK a čestné rady ČSK můžete zasílat vedoucí vnitřního oddělení Ing. Jitce Povolné na adresu Kanceláře ČSK: Slavojova 22, 128 00  Praha 2, e-mailem na adresu: povolna@dent.cz

Návrhy lze přednést i osobně při květnovém jednání sněmu ČSK, a to až do doby, kdy volební komise prohlásí kandidátní listinu za uzavřenou.