LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Den otevřených dveří v Apolence se před Vánocemi opravdu povedl. Spokojeni byli jak hosté, tak celý organizační tým.

Den otevřených dveří v Apolence se před Vánocemi opravdu povedl. Spokojeni byli jak hosté, tak celý organizační tým, jak je vidět i v tváři prezidenta ČSK doc. Romana Šmuclera a tiskové tajemnice Mgr. Ziny Sladkovské.

Jak je vidět i v tváři prezidenta ČSK doc. Romana Šmuclera a tiskové tajemnice Mgr. Ziny Sladkovské. Reportáž najdete ve Fotoa lbu na straně S14.