LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
Prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., a děkan kapituly Mgr. Ing. Michal Němeček.

Vánoční koncert na Vyšehradě pořádá Komora tradičně už několik let pro své členy jako poděkování za celoroční péči o pacienty. Letos, bohužel, musela vzhledem k epidemické situaci připravit pouze symbolické setkání za dodržení platných vládních opatření. Vánoce jsme tedy přivítali, i když ve skromném obsazení v počtu do dvaceti osob. Duchovního setkání, které se uskutečnilo 11. prosince 2020 od 17.30 hod. v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, se zúčastnili členové orgánů ČSK.

Přítomné přivítal prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., a děkan kapituly Mgr. Ing. Michal Němeček. Poděkování, slova podpory a přání do nového roku patřily i těm, kteří se nemohli setkání zúčastnit. Hudební doprovod duchovního setkání zazněl v podání varhaníka Ondřeje Valenty, houslistky Lucie Sedlákové a pěvkyně Karolíny Janů. Skladby známých autorů vážné hudby navodily tu správnou předvánoční náladu.

Varhaník Ondřej Valenta, houslistka Lucie Sedláková a pěvkyně Karolína Janů.

23. 1. 2021

LKS 01/2021

Print: LKS. 2021; 31(1): 5

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: