LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Smetanova Vltava na varhany v bazilice sv. Petra a Pavla, to je zážitek, který si přišli vychutnat čeští zubní lékaři a jejich hosté
14. prosince 2018 na magický Vyšehrad. Vánoční setkání, které pro ně připravila Česká stomatologická komora, se setkalo
s obrovským zájmem a neváhali přijet ani kolegové ze vzdálených míst republiky. Povznášející, duchovní atmosféra baziliky,
koncert v podání vynikajících sólistů a venku svařáček pro zahřátí, to vše se prolnulo v báječný sváteční zážitek.

Jménem Komory popřál všem krásné vánoční svátky prezident doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.
Mezi hosty zubních lékařů byli například PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident ČLnK, a MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D., viceprezident ČLK. Kooperativu pojišťovnu, a. s., VIG, která účastníky pozvala na voňavé pohoštění před bazilikou, zastupovali Ing. Zuzana Trejdlová a Bc. Jan Soukup.
Vyšehradská bazilika sv. Petra a Pavla při večerním osvětlení vypadá snově a velkolepě.
Sváteční koncert zazněl v podání této trojice umělců. Varhaníka Ondřeje Valentu doprovodily flétnistka Eva Prchalová (vlevo) a sopranistka, členka opery Národního divadla Ludmila Vernerová (vpravo).

20. 1. 2019

LKS 01/2019

Print: LKS. 2019; 29(1): S16

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: