LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

Kam nás zavede skutečná věda, nevíme, a to je na ní krásné! U spousty vědeckých studií se dopředu ví, jak dopadnou, neboť se měří dřív někým jinde naměřené a smyslem je „čárka“ za publikaci. A pak je skutečná věda, kdy se snažíte něco objevit a může to být „velké“. Většinou ale cesta vede do slepé uličky a nejsou nakonec ani citace, ani patenty, ani tituly. Jenže je to zajímavé a má to hluboký smysl.

Fokální infekce pro nás na začátku nebyly velkým tématem. Říkali jsme si: „Není to už nesmysl? Fakt extrahovat všechny ty zuby s roky klidným periapikálním projasněním?“ Pozvali jsme k diskuzi „obvyklé podezřelé“ – kardiology, kardiochirurgy a ortopedy. Čekali jsme, že fokální infekci jako riziko „odpískají“. Byli rádi, že se někdo chce zabývat tím, zda to vše má vlastně smysl. Ponořili se do literatury, načerpali informace od kolegů – a přišli s tím, že jakkoli je vědecká historie tohoto problému nikoli nepodobná sinusoidě, zdá se, že pro určité skupiny obyvatelstva je to stále reálné a smrtící riziko.

Všechny nás pak trápil a trápí chaotický přístup k lidem potenciálně ohroženým fokální infekcí. Eventuální vyloučení rizika probíhá na poslední chvíli i u výkonů, na které pacient roky čekal. Výkon se pak provádí často nadměrně radikálně s mnoha extrakcemi. A naopak – neuspokojivý stav chrupu nakonec, po dlouhém čekání na termín operace, způsobí její odložení...

Evidentně špatná byla klasifikace z naší strany – přecenění rizika u roky klidných periapikálních projasnění a naprosté neřešení parodontopatií. Čekala nás mnohaměsíční cesta napříč mnoha lékařskými obory. Výsledkem je odborný materiál v tomto vydání LKS a webová stránka fokusy.cz.

Jsme v cíli? Nikoli. Roky budeme měnit zažité, než se změny projeví. Pak budeme čekat na data, zda to vše k něčemu vedlo. Skutečná věda není ve svém vývoji zcela prediktabilní. A excelentním příkladem je fokální infekce.

13. 5. 2023

LKS 05/2023

LKS. 2023; 33(5): 77

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: