LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
Odborná porota, která vybrala deset vítězů.

Společnost dm drogerie markt vyhodnotila soutěž o nejlepší projekt na téma Prevence zubního kazu, která navazuje na teoretickou výuku ústní hygieny v rámci preventivního programu Veselé zoubky pro žáky v 1. třídách vybraných základních škol. Letos již poosmé zasílaly děti přihlášených škol své výrobky zhotovené na základě znalostí, které získaly v průběhu interaktivní výuky správné péče o zuby. Novinkou edukační hodiny letos bylo DVD s metodickým programem pro interaktivní tabule, do kterého se děti mohly aktivně zapojit a nenásilnou a atraktivní formou se účastnit diskuze.

V centrále dm drogerie markt, s. r. o., v Českých Budějovicích se sešlo více než 70 nápaditých prací, které byly hodnoceny nejprve pracovníky drogerie. Jejich výběr následně posoudila odborná porota (na fotografii), která vybrala deset vítězů, pro něž je odměnou zájezd do pražského Divadla Spejbla a Hurvínka.

Preventivnímu programu Veselé zoubky byla i pro r. 2018 udělena licence na užívání Pečeti České stomatologické komory.