LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Odborná celodenní konference s názvem Vinohradský stomatologický den oproti předchozím ročníkům zvolila místo podzimního termínu jarní a konala se v Praze 23. 3. 2018. Pořadatelem byla opět Stomatologická klinika 3. LF UK a FNKV v Praze. Posluchače přivítala doc. MUDr. Eva Gojišová, přednostka kliniky a odborná garantka konference.

Konference nabídla samostatný polytematický odborný program jak zubním lékařům, tak sestrám a dentálním hygienistkám.
MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D.
doc. MUDr. Ivo Dřízhal, CSc.
MUDr. Hana Leino Pastrnakova
MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA s Mgr. Petrou Křížovou, DiS.

11. 5. 2018

LKS 05/2018

Print: LKS. 2018; 28(5): S72

Autor:

Fotografie

Rubrika:

Téma: