LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Digitalizace stomatologie zasáhla nejen klinické a laboratorní postupy, jako je intraorální skenování nebo výroba náhrad, ale nabídla i nové technologie pro objektivní hodnocení při výuce zubního lékařství. Rozvoj těchto technologií je založen na obecných principech digitalizace, ale je určen pouze pro úzký okruh spotřebitelů, jakými jsou lékařské fakulty.

Výukový skener „Vinyl“.

Ve dnech 11. – 12. 3. 2024 se uskutečnilo ve firmě KaVo (název firmy je odvozen od jmen dvou zakladatelů firmy v roce 1919 Aloise Kaltenbacha a Richarda Voigta) v malebném městečku Biberach an der Riß v Německu školení učitelů zubního lékařství s předvedením firemní techniky, kterou je možné do výuky zavést a tím zlepšit objektivní evaluaci preklinických praktických cvičení při výuce.

Hlavní představovanou novinkou byl skener ke kontrole preparace na umělé korunky a můstky a zároveň ke kontrole kavit pro záchovnou stomatologii neboli „Vinyl“. Název přístroje se odvíjí od skenovací platformy, která připomíná gramofonovou desku. Firma KaVo již před mnoha lety nabízela podobný přístroj s názvem PREPassistant© scan, který umožňoval naskenování preparace zubu v umělé čelisti a její vyhodnocení vůči vzorové preparaci. Problémem byl ale čas nutný na naskenování jedné preparace, který byl okolo 10 minut. Při množství studentů, kteří dnes na lékařských fakultách studují, ale není využití tohoto přístroje moc reálné.

„Vinyl“ neboli asistenční skener v současné době nabízí značné zkrácení času na naskenování jednoho zubu (45 s), možnost obsluhy studenty přímo při výuce, možnost kontroly preparace vůči původnímu tvaru umělého zubu či vzorové preparaci, přesnost danou na 6 μm (lze i 4 μm, ale s delším časem pro skenování) a možnost kontroly preparace vůči zubu v antagonální čelisti. Rozměry preparace při kontrole jsou zobrazeny barevným kódem, takže student velmi rychle pochopí a současně vidí, zda se výrazně odchýlil (červená zóna), nebo zda je preparace provedena v mezích normy (zelená). Tím dochází do jisté míry ke kontrole vlastní preparace samotným softwarem a není potřeba přítomnosti učitele a jeho průběžné kontroly. Avšak samotná technologie má i nadále několik problémů. Prvním je možná drobná pohyblivost skenovaného zubu v čelisti při skenování preparace a druhý je dán sériovou výrobou umělých výukových zubů s velmi malými, ale přítomnými tvarovými odchylkami. Skener lze využít jak pro výukové zuby KaVo, tak i pro zuby Frasaco, což u dřívější verze nebylo možné. Další novinkou je možnost obě čelisti vložit do konvenčního artikulátoru a vše celé naskenovat, což je ale vhodné spíše jako ukázka než pro využití jednotlivcem v rámci hodnocení.

Součástí školení byla prezentace současné nabídky stomatologických souprav a zároveň i prohlídka historického vybavení, kdy nejstarší dochovaná souprava ve firmě pochází ze série vyráběné v letech 1938 – 1945. Velmi zajímavá byla návštěva výrobních prostor stomatologicých násadců od zpracování kulatiny až po velmi jemnou převodní mechaniku uvnitř nástroje a také ruční výstupní kontrolu všech výrobků.

Workshopu se zúčastnili zástupci Kliniky zubního lékařství LF UP a FN v Olomouci, Stomatologické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně, Stomatologické kliniky LF UK a FN v Hradci Králové a Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF v Martině.

Zástupci stomatologických klinik z České republiky a Slovenska.

12. 5. 2024

LKS 05/2024

LKS. 2024; 34(5): S79

Autor:

Fotografie

  • Lenka Vavřičková

Rubrika:

Téma: