LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Profesorkou v oboru stomatologie byly jmenovány doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc., ze Stomatologické kliniky LF UK a FN Plzeň a doc. MUDr. Romana Koberová Ivančaková, CSc., ze Stomatologické kliniky LF UK a FN Hradec Králové.

prof. MUDr. Vlasta Merglová, CSc., prof. MUDr. Romana Koberová Ivančaková, CSc.

Jmenovací dekrety převzaly dne 19. 12. 2022 v pražském Karolinu. Obě nové profesorky se věnují zejména dětské stomatologii a stojí v čele České pedostomatologické společnosti.

Profesorkám Vlastě Merglové a Romaně Koberové Ivančakové jménem České stomatologické komory upřímně blahopřejeme.

Profesorce Vlastě Merglové, nositelce čestného titulu ČSK Osobnost české stomatologie z roku 2021, zároveň přejeme hodně zdraví, elánu a radosti k jejímu životnímu jubileu, které nyní v lednu slaví.

21. 1. 2023

LKS 01/2023

Print: LKS. 2023; 33(1): 6

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc
  • Archiv ČSK

Rubrika:

Téma: