LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Dne 17. 12. 2021 jmenoval prezident republiky novou vládu. Ministrem zdravotnictví se stal prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR.

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR

Vlastimil Válek je profesorem radiologie. Vede Kliniku radiologie a nukleární medicíny FN Brno-Bohunice a působí na LF MU v Brně, kde se věnuje výzkumu a rovněž výuce budoucích lékařů. Profesně se zaměřuje na diagnostiku a léčbu v oblasti nádorů břicha, sám je průkopníkem některých metod. Od roku 2013 je členem TOP 09. V listopadu 2019 byl zvolen místopředsedou TOP 09 a v lednu 2021 také předsedou poslaneckého klubu TOP 09. Ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2021 mandát poslance obhájil.

22. 1. 2022

LKS 01/2022

Print: LKS. 2022; 32(1): 2

Autor:

Fotografie

  • Archiv MZ ČR

Rubrika:

Téma: