LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Kterýkoli člen nyní může podat návrh na zařazení člena Komory na kandidátní listinu (viz řády ČSK – volební řád).

Návrhy bude shromažďovat Kancelář ČSK a předloží je volební komisi.

Důležité upozornění: návrhy na zařazení člena na kandidátní listinu lze podle volebního řádu podat do 8. října 2020; k návrhům, které byly podány později, se nepřihlíží.

Kontaktní osoba v Kanceláři ČSK:

Ing. Jitka Povolná

e-mail: povolna@dent.cz

Možnosti prezentace kandidátů

1. Na webových stránkách ČSK

Na www.dent.cz bude zveřejněno jméno kandidáta, pokud ke zveřejnění své nominace kandidát poskytne souhlas. V případě zájmu kandidáta může být zveřejněna také jeho:

  • portrétní fotografie
  • profesní životopis (rozsah 700 úhozů vč. mezer)
  • stručný volební program (rozsah 2000 úhozů vč. mezer).

2. V časopise LKS

Kandidáti navržení do 10. 8. 2020 budou mít možnost prezentace v zářijovém LKS č. 9/2020 (vychází v týdnu od 21. 9. 2020), a to v rozsahu dle bodu 1 – viz výše.

Poznámka: V případě, že by počet kandidátů vzrostl neúměrně k rozsahu a možnostem časopisu LKS, bude umožněna písemná prezentace pouze na webových stránkách ČSK dle bodu 1.