LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Volby prezidenta ČSK na funkční období 2021 – 2025 se budou konat na 74. jednání sněmu ČSK ve dnech 7. – 8. 11. 2020 v Mikulově.

Kterýkoli člen nyní může podat návrh na zařazení člena Komory na kandidátní listinu (viz řády ČSK – volební řád).

Návrhy bude shromažďovat Kancelář ČSK a předloží je volební komisi.

Kontaktní osoba v Kanceláři ČSK:

Ing. Jitka Povolná

e-mail: povolna@dent.cz

Důležité upozornění: návrhy na zařazení člena na kandidátní listinu lze podle volebního řádu podat do 8. října 2020; k návrhům, které byly podány později, se nepřihlíží.

Možnosti prezentace kandidátů

1. Na webových stránkách ČSK

www.dent.cz (Pro členy/Volby prezidenta)

Zde bude zveřejněno jméno kandidáta, pokud ke zveřejnění své nominace kandidát poskytne souhlas. V případě zájmu kandidáta může být zveřejněna také jeho:

  • portrétní fotografie
  • profesní životopis (rozsah 700 úhozů vč. mezer)
  • stručný volební program (rozsah 2000 úhozů vč. mezer).

2. V časopisu LKS

Do 10. 8. 2020 nikdo z členů ČSK neprojevil zájem o svoji volební prezentaci v časopisu LKS.