LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Kterýkoli člen Komory může podat návrh na zařazení člena Komory na kandidátní listinu. Návrhy na zařazení člena na kandidátní listinu lze podle volebního řádu podat do 21. ledna 2021; k návrhům, které byly podány později, se nepřihlíží.

Návrhy bude shromažďovat Kancelář ČSK a předloží je volební komisi.

Kontaktní osoba v Kanceláři ČSK:

Ing. Jitka Povolná

e-mail: povolna@dent.cz

 

Možnosti prezentace navržených kandidátů

1. Na webových stránkách ČSK

Jména, příjmení a tituly navržených kandidátů, kteří sami podali návrh na zařazení na kandidátní listinu nebo kteří souhlasili s uveřejněním návrhu podaného jiným členem Komory, budou zveřejněny na www.dent.cz. V případě zájmu navrženého kandidáta může být zveřejněna také jeho:

  • portrétní fotografie
  • profesní životopis (rozsah 700 úhozů vč. mezer)
  • stručný volební program (rozsah 2000 úhozů vč. mezer).

2. V časopise LKS

Navržení kandidáti, kteří dodají podklady redakci LKS do 14. 12. 2020, budou mít možnost prezentace v lednovém LKS č. 1/2021 (vychází v týdnu od 25. 1. 2021), a to v rozsahu dle bodu 1.

Poznámka: V případě, že by počet navržených kandidátů vzrostl neúměrně k rozsahu a možnostem časopisu LKS, bude umožněna písemná prezentace pouze na webových stránkách ČSK dle bodu 1.