LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Kterýkoli člen Komory může podat návrh na zařazení člena Komory na kandidátní listinu. Návrhy na zařazení člena na kandidátní listinu lze podle volebního řádu podat do 10. října 2024 včetně; k návrhům, které byly podány později, se nepřihlíží.

Návrhy bude shromažďovat Kancelář ČSK a předloží je volební komisi. Kontaktní osoba v Kanceláři ČSK: Ing. Jitka Povolná

 e-mail: povolna@dent.cz

Možnosti prezentace kandidátů

1. Na webových stránkách ČSK

Jméno, příjmení a tituly kandidátů budou zveřejněny na www.dent.cz. V případě zájmu kandidáta může být zveřejněna také jeho:

  • portrétní fotografie
  • profesní životopis (rozsah max. 700 úhozů vč. mezer)
  • stručný volební program (rozsah max. 2000 úhozů vč. mezer).

2. V časopisu LKS

Kandidáti navržení do 10. 8. 2024 včetně budou mít možnost prezentace v zářijovém čísle časopisu LKS č. 9/2024 (vychází v týdnu od 16. 9. 2024), a to v rozsahu dle bodu 1.

Poznámka: V případě, že by počet kandidátů vzrostl neúměrně k rozsahu a možnostem časopisu LKS, bude umožněna písemná prezentace pouze na webových stránkách ČSK dle bodu 1.