LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Na 75. jednání sněmu ČSK v Praze se v sobotu 20. února 2021 uskutečnily volby prezidenta ČSK na funkční období 2021 – 2025. Stal se jím současný prezident Komory doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

Nového prezidenta Komory členové sněmu vybírali ze tří kandidátů, kterými byli (v prezentaci zleva) MUDr. Jiří Hrabák, MUDr. Pavel Smažík, doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

Volba prezidenta Komory probíhala v souladu s platnými řády Komory. Poprvé tak členové sněmu volili formou elektronického hlasování. Návrhy na zařazení člena Komory na kandidátní listinu bylo podle volebního řádu možné podat nejpozději do 21. ledna 2021.

O průběhu voleb sněm podrobně informoval Mgr. Jiří Slavík. Proces volby prezidenta byl zahájen ustanovením volební komise, která poté zvolila svým mluvčím MUDr. Jana Netolického, Ph.D. Ten vyhlásil uzavření kandidátní listy v 11.26 hod. a seznámil přítomné s kandidáty zařazenými na kandidátní listinu.

Kandidáti na funkci prezidenta Komory byli tři: MUDr. Jiří Hrabák, MUDr. Pavel Smažík, doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

Každý z kandidátů dostal stejný časový prostor (10 minut) pro své vystoupení, a to v pořadí, které si vylosovali: 1. dr. Pavel Smažík, 2. dr. Jiří Hrabák, 3. doc. Roman Šmucler. Následovala diskuze, v níž se členové sněmu obraceli na jednotlivé kandidáty se svými dotazy.

Poté bylo zahájeno první kolo voleb. Hlasování bylo anonymní a pro volbu prezidenta Komory si členové sněmu vyzvedli novou sadu hlasovacích stanic. Z 95 členů sněmu bylo přítomno 84 členů sněmu. Díky elektronizaci byl znám výsledek prvního kola voleb během deseti vteřin.

Prezident mohl být zvolen v prvním kole za předpokladu, že by pro něj hlasovala nadpoloviční většina všech členů sněmu (tj. 48 hlasů z 95 možných). Tak se také stalo a prezident Komory byl zvolen již v tomto prvním kole voleb. Kandidáti získali následující počet platných hlasů: 59 doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., 13 MUDr. Pavel Smažík, 8 MUDr. Jiří Hrabák. Proti průběhu voleb nebyly uplatněny žádné námitky.

Funkce prezidenta Komory na období 2021 – 2025 se doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., ujme na počátku nového funkčního období, tedy 21. září 2021.

Zvolenému prezidentovi Komory pak náležel prostor pro vystoupení.

Doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., poděkoval členům sněmu za jejich hlasy. Uvedl, že mimořádný, jindy nevídaný mandát je výsledkem kolektivní práce České stomatologické komory, které se podařilo naplnit své cíle a zlepšit fungování české stomatologie. A to včetně situace kolem pandemie COVID-19, kdy čeští zubní lékaři v rámci EU jako jediní nezastavili svoji činnost a mají nejmenší škody jak ekonomické, tak i na zanedbané péči o své pacienty. Silný mandát bude využit k dalšímu zlepšení práce Komory i celé české stomatologie. Doc. Roman Šmucler vyzdvihl dosavadní spolupráci s viceprezidentem Komory MUDr. Robertem Houbou, Ph.D., a vyzval ho, aby v zájmu kontinuity práce pro Komoru znovu kandidoval na funkci viceprezidenta ve volbách v květnu letošního roku.

Prezidentem Komory na funkční období 2021 – 2025 sněm ČSK zvolil již v prvním kole voleb doc. MUDr. Romana Šmuclera, CSc.
Sněm Komory se konal za přísných hygienických podmínek v Kongresovém centru Praha.
Po vystoupení kandidátů k nim směřovaly desítky dotazů z pléna, na snímku je diskutující MUDr. Faez Al Haboubi z OSK Karlovy Vary.
MUDr. Jiří Wolf z OSK Vyškov.
Koordinátorem jednání sněmu byl člen představenstva Komory MUDr. Jan Černý.
Na rozhovor se připravují MUDr. Pavel Smažík a MUDr. Jiří Hrabák.
Na výsledky voleb ve foyeru KCP trpělivě čekal štáb České televize. Na kameru mluví zvolený prezident doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

20. 3. 2021

LKS 03/2021

Print: LKS. 2021; 31(3): 60 – 61

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: