LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Pravidelný jarní workshop České endodontické společnosti (ČES) se konal 16. 2. 2019 v Říčanech. Na programu bylo nejen vzdělávání, ale i volby na pozici předsedy, členů výkonného výboru a revizní komise ČES na následující čtyři roky.

MUDr. Hana Zallmanová zaujala členy ČES basilejským protokolem ošetření traumat zubů.

Dopolední programový blok akce patřil MUDr. Haně Zallmannové s tématem „Traumatologie zubů dětského věku“. Přednáška byla zaměřena na problematiku první pomoci při úrazu zubu a prezentaci protokolu ošetření traumat zubů pro pacienty a jejich rodiče. Zajímavým tématem se ukázaly zásady transportu vyraženého zubu pro laickou veřejnost. Tento protokol vznikl v Basileji, je přeložen do češtiny a je zde jasně a stručně uveden postup při řešení úrazu zubů jak v dětském chrupu, tak i ve stálém chrupu. ČES tento protokol podpořila.

V odpoledním bloku se konaly volby. Prezidentem České endodontické společnosti byl znovu zvolen MUDr. Daniel Černý, Ph.D.

Výkonný výbor bude pracovat ve složení doc. MUDr. Luděk Peřinka, CSc., MUDr. Soňa Hüttnerová, MUDr. Simona Ságlová, Ph.D., MDDr. Radovan Žižka, Ph.D., MUDr. Jan Šváb, MUDr. Jan Baštecký.

Do revizní komise byli zvoleni MUDr. Martin Dančík, MDDr. Aristotelis Jakovidis a MUDr. Jelena Lerchová.

Další akcí tohoto roku bylo neformální březnové setkání členů v Itálii. Následuje červnový výjezdní workshop v Ostravě, který bude zaměřen na materiál MTA. Členové se můžou těšit jak na teoretickou přednášku, tak i na praktickou část.

Letošní 11. kongres ČES se bude konat ve dnech 20. – 21. 9. 2019 v hotelu Pyramida Praha. Hlavními zahraničními hvězdami budou dr. Domenico Ricucci MD, DDS, a dr. John Stropko, DDS.

21. 4. 2019

LKS 04/2019

Print: LKS. 2019; 29(4): S63

Autor:

Fotografie

  • Archiv ČES

Rubrika:

Téma: