LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
Dne 25. 11. 2022 se konalo Brněnské stomatologické fórum, jehož odborný program byl zaměřen zejména na problematiku dentálních fokusů. Reportáž z BSF připravujeme do následujícího LKS č. 1/2023.

Kurzy a další akce probíhají podle vypsaných termínů, které vč. možnosti registrace najdete na www.dent.cz (Vzdělávání).

Připomínáme:

  • Pražské stomatologické fórum se koná 17. 3. 2023
  • Ostravské stomatologické fórum se koná 24. 3. 2023

Informace o programu obou jarních akcí PSF a OSF zveřejníme v lednovém vydání LKS.

  • Informace k osvědčení pro výkon funkce odborného zástupce zveřejňujeme v tomto vydání LKS na str. S197.