LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Kurzy a další akce probíhají podle vypsaných termínů, které vč. možnosti registrace najdete na www.dent.cz (Vzdělávání).

Připomínáme:

  • Pražské a Ostravské stomatologické fórum: 17. 3. 2023 Praha, 24. 3. 2023 Ostrava. Více informací zveřejňujeme na str. S20.
  • Online kurz OZARO – příprava fyzické osoby zajišťující radiační ochranu registranta: 4. 5. 2023, 14.00 – 19.00 hod. Po skončení kurzu bude následovat test. Přihlášení účastníci, kteří do termínu uhradí kurzovné, obdrží před konáním akce na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce odkaz na online připojení. Každý účastník musí mít svoji e-mailovou adresu (na jedné e-mailové adrese nemůže být přihlášeno více účastníků). Účast na akci není ohodnocena kredity ČSK.
  • Česko-sasko-bavorsko-rakouský stomatologický den: 19. 5. 2023, Karlovy Vary, Grandhotel Pupp. Více informací zveřejňujeme na str. S21.
  • Vzdělávací kurz pro odborné zástupce: 1. 6. 2023, Praha, O2 universum. Absolvování kurzu je jednou z podmínek pro vydání osvědčení pro výkon této funkce, kterou většina uchazečů již splnila. Žádost o vydání osvědčení se podává elektronicky v členské sekci na www.dent.cz (podrobně viz LKS 12/2022 str. S197). Na webu najdete také užitečné informace k tématu (Pro členy/Agendy Komory /Provozování zubní praxe/Odborný zástupce).