LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Kurzy a další akce probíhají podle vypsaných termínů, které vč. možnosti registrace najdete na www.dent.cz (Vzdělávání).

Připomínáme:

  • Online kurz OZARO – příprava fyzické osoby zajišťující radiační ochranu registranta / 4. 5. 2023, 14.00 – 19.00 hod. Po skončení kurzu bude následovat test. Přihlášení účastníci, kteří do termínu uhradí kurzovné, obdrží před konáním akce na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce odkaz na online připojení. Každý účastník musí mít svoji e-mailovou adresu (na jedné e-mailové adrese nemůže být přihlášeno více účastníků). Účast na akci není ohodnocena kredity ČSK.
  • Česko-sasko-bavorsko-rakouský stomatologický den / 19. 5. 2023, Karlovy Vary, Grandhotel Pupp. Více informací zveřejňujeme na str. S39.
  • Vzdělávací kurz pro odborné zástupce / 1. 6. 2023, Praha, O2 universum. Absolvování kurzu je jednou z podmínek pro vydání osvědčení pro výkon této funkce, kterou většina uchazečů již splnila. Žádost o vydání osvědčení se podává elektronicky v členské sekci na www.dent.cz (podrobně viz LKS 12/2022 str. S197). Na webu najdete také užitečné informace k tématu (Pro členy/Agendy Komory/Provozování zubní praxe/Odborný zástupce).