LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
Na fotografii jsou lektoři kurzu OZARO (zleva) Ing. et Ing. Naďa Tylová a doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M.

Velký zájem je o vzdělávací kurzy, které Komora pořádá pro odborné zástupce a pro přípravu fyzické osoby zajišťující radiační ochranu registranta – OZARO. Informace o dalších termínech těchto kurzů najdete v tomto vydání na str. S24 – S25.

Na fotografii jsou lektoři kurzu OZARO (zleva) Ing. et Ing. Naďa Tylová a doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M.