LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a ředitel Fakultní nemocnice Olomouc vyhlašují výběrové řízení na obsazení 4 školicích míst na ortodontickém oddělení kliniky Zubního lékařství pro přípravu ke specializační atestaci v oboru ortodoncie.

Požadavky

  • minimálně jeden rok praxe v zubním lékařství,
  • zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 95/2004 Sb., v platném znění.

Školicí místa budou spojena s úvazkem pro Fakultní nemocnici Olomouc v rozsahu 0,5 na dobu určitou.

Termín nástupu dle dohody.

Kontakt pro zasílání žádostí

Písemné žádosti s fotokopiemi dokladů o dosažené kvalifikaci, profesním životopisem včetně přehledu o průběhu předchozí odborné praxe a výpisem z rejstříku trestů přijímá Personální úsek Fakultní nemocnice Olomouc, Bc. Markéta Žylová, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc prostřednictvím tlačítka „ODPOVĚDĚT“, které naleznete v detailu inzerátu na našich stránkách www.fnol.cz v sekci „Kariéra a vzdělávání“ v záložce „Kariéra“ nejpozději do 4 týdnů po zveřejnění v časopisu Terapie a v časopisu LKS vydávaném Českou stomatologickou komorou.

Informace pro uchazeče

FNOL, IČO 00098892, se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, tímto informuje uchazeče, že poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány na základě zákonného podkladu pouze za účelem opatření souvisejících s realizací vypsaného výběrového řízení, nejdéle však 6 měsíců od ukončení platnosti inzerce. Po uplynutí této lhůty budou shromážděné osobní údaje skartovány. Uchazeč má právo na opravu, výmaz a omezení zpracování osobních údajů.