LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Apolenka, pražské sídlo České stomatologické komory, byla i v průběhu dubna hlavní informační a distribuční centrálou. Právě sem směřovaly stovky dotazů od členů ČSK i pacientů, stejně tak dodávky osobních ochranných prostředků od různých dárců, které se odsud distribuovaly do všech oblastí po celé republice. Telefony drnčely, přebíralo se, třídilo a rozdělovalo bez ohledu na čas a pracovní dobu...

Pražští zubní lékaři si je vyzvedávali podle stanoveného časového harmonogramu přímo v Apolence
Osobní ochranné prostředky rozvážela firma Fénix Dental, s. r. o., do všech OSK.
Zásilky OOP pro zubní lékaře přicházely do Komory od různých dodavatelů. Například od vlády přes Správu státních hmotných rezerv ČR.
Téměř 140 000 roušek věnovala společnost Avast. Komora se o ně rozdělila a část z nich věnovala kolegům v první linii, tj. praktickým lékařům, pediatrům, kardiologům, psychiatrům...
Ochranné štíty ve 3D dodala iniciativa Tiskne celé Česko.

23. 5. 2020

LKS 05/2020

Print: LKS. 2020; 30(5): 82

Autor:

Fotografie

  • Iva Žáková

Rubrika:

Téma: