LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Zdravotní pojišťovna mi vyškrtla z vyúčtování všechny kódy 00901, které jsem vykázala na neregistrované pojištěnce. Celé roky mi takové výkony bez potíží platila. Postupovala legálně? Nebo se jedná o nějakou novinku?

Tzv. výkony vázané na registraci (kódy 00900, 00901, 00904, 00905, 00906, 00907 a 00946 a výkon 00944, je-li vykazován samostatně při cíleném vyšetření) lze vykázat jen u registrovaných pojištěnců. Nejedná se o novinku, tento princip platí již mnoho let. Nejméně od roku 2020 jsou informace na toto téma opakovaně publikovány jak v časopise LKS, tak na webu Komory. Počínaje rokem 2022 pak začaly zdravotní pojišťovny po dohodě se zástupci poskytovatelů postupně opouštět dosavadní benevolentní praxi, kdy hradily výkony vázané na registraci bez ohledu na to, zda pojištěnec je u poskytovatele registrován či nikoliv.

Je třeba počítat s tím, že nejpozději v květnu 2023 budou všechny zdravotní pojišťovny důsledně kontrolovat, zda pojištěnec, na kterého poskytovatel vykazuje některý výkon vázaný na registraci, je tímto poskytovatelem řádně registrován. Zjistí-li, že tomu tak není, výkon vázaný na registraci neuhradí.

Samotné vykázání některého kódu vázaného na registraci není registrací pojištěnce. Registrace se provádí vyplněním registračního listu, který musí být podepsán pojištěncem nebo jeho zákonným zástupcem, a oznámením registrace zdravotní pojišťovně odesláním dávky 80 (je nutné uskutečnit oba tyto kroky, jinak k registraci platně nedojde).

Podrobnosti k registracím a kódům vázaným na registraci lze nalézt v publikaci Stomatologické výkony v roce 2023, která je pro členy Komory zdarma ke stažení na webových stránkách Komory www.dent.cz (Pro členy/Agendy Komory/Financování zubní praxe).

Kontakt na Právní poradnu najdete na www.dent.cz (Pro členy/Agendy Komory)