LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Mohu zaměstnankyni, která pobírá peněžitou pomoc v mateřství, vyplatit pololetní odměny? Jedná se o odměny, které se vztahují k době výkonu práce před nástupem na mateřskou dovolenou.

Pokud zaměstnankyně pobírá peněžitou pomoc v mateřství, neznamená to, že nemůže mít po dobu mateřské dovolené jakýkoliv příjem spojený s předchozí prací pro zaměstnavatele. Jestliže je pololetní odměna vyplácena v době čerpání její mateřské dovolené ostatním zaměstnancům a má na tyto odměny nárok, odměna by jí měla být vyplacena ve stejném termínu jako ostatním. Není nutné čekat až na ukončení mateřské dovolené.