LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Od 1. 1. 2018 došlo ke změnám v definici či vykazování některých výkonů hrazených z veřejného zdravotního pojištění.

Orientační přehled těchto změn naleznete na našem webu, kompletní text je pak uveden v úhradové vyhlášce na rok 2018.

Nejvíce změn nastalo v oblasti výplní, a to v souvislosti s legislativním omezením používání dentálního amalgámu. Celá problematika výplní je tak do určité míry nepřehledná.

Tabulka zveřejněná na našem webu ukazuje možnosti vykazování jednotlivých kódů výplní s ohledem na věk a kategorii pacienta, na ošetřený zub a použitý materiál.

Vykazování nově zavedeného kódu 00918: více viz Právní poradna na str. S12.