LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Mohu vyřadit z evidence pacienta, který se třikrát za sebou nedostavil na objednaný termín ošetření? Jde v tomto případě o to, že pacient porušuje stanovený léčebný režim?

Odpověď na tuto otázku není jednoznačná, protože právní úprava této problematiky v zákoně o zdravotních službách není dobrá a žádný soud (který jediný může zákon závazně vyložit) ve své praxi takový případ dosud neřešil. Jisté je, že pokud se pacient opakovaně a bez omluvy nedostaví na ošetření, na kterém se se svým zubním lékařem dohodl, porušuje tím svoji právní povinnost. Nejde však o porušení stanoveného léčebného režimu, ale spíše o neposkytnutí nezbytné součinnosti.

Zákonným důvodem pro tzv. vyřazení pacienta z evidence je mimo jiné i to, že pacient přestal poskytovat součinnost nezbytnou pro další poskytování zdravotních služeb. Revizní komise jedné oblastní stomatologické komory nedávno dovodila, že pokud se pacient opakovaně (zpravidla více než dvakrát za sebou) bez objektivně závažného důvodu nedostaví na věcně i časově související ošetření, lze mít za to, že přestal poskytovat minimální součinnost nezbytnou pro poskytování zdravotních služeb. Vyřazení pacienta z evidence bylo v tomto případě posouzeno jako oprávněné. Tento závěr lze považovat za správný.