LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Jsou v roce 2019 změny ve výši minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění osob samostatně výdělečně činných?

Ano, jako každý rok i v roce 2019 dochází ke změnám u minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění osob samostatně výdělečně činných. Ti, kteří vykonávají tzv. hlavní činnost, budou u sociálního pojištění platit minimální zálohu ve výši 2388 Kč. Osoby samostatně výdělečně činné podnikající v rámci vedlejší činnosti budou platit minimální zálohu ve výši 955 Kč. Nová výše záloh se platí až po podání Přehledu za rok 2018.

U zdravotního pojištění se minimální záloha zvedla na částku 2208 Kč. Nová výše minimální zálohy se uplatní už od ledna 2019. Jestliže osoba samostatně výdělečně činná platila v roce 2018 částku menší než 2208 Kč, je nutné zálohu zvednout na tuto částku.