LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Mění se v roce 2018 výše stravného a cestovních náhrad?

Vyhláška č. 463/2017 Sb. mění výši stravného za každý kalendářní den pracovní cesty pro zaměstnance zaměstnavatele v tzv. podnikatelské sféře nejméně na 78 Kč, 119 Kč a 186 Kč v závislosti na délce trvání pracovní cesty. Výše stravného pro zaměstnance zaměstnavatele z tzv. nepodnikatelské sféry činí 78 Kč až 93 Kč, 119 Kč až 143 Kč a 186 Kč až 223 Kč opět v závislosti na délce trvání pracovní cesty.

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí nejméně 1,10 Kč u jednostopých vozidel a tříkolek a 4,00 Kč u osobních silničních motorových vozidel. Výše průměrné ceny za 1 litr pohonných hmot činí 30,50 Kč u benzinu 95 oktanů, 32,80 Kč u benzinu 98 oktanů a 29,80 Kč u motorové nafty. Vyhláškou se zrušuje vyhláška č. 440/2016 Sb.