LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Mění se v roce 2019 výše stravného a cestovních náhrad?

Vyhláška MPSV č. 333/2018 Sb. mění výši stravného za každý kalendářní den pracovní cesty pro zaměstnance zaměstnavatele v tzv. podnikatelské sféře nejméně na 82 Kč, 124 Kč a 195 Kč v závislosti na délce trvání pracovní cesty. Výše stravného pro zaměstnance zaměstnavatele z tzv. nepodnikatelské sféry činí 82 Kč až 97 Kč, 124 Kč až 150 Kč a 195 Kč až 233 Kč opět v závislosti na délce trvání pracovní cesty.

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí nejméně 1,10 Kč u jednostopých vozidel a tříkolek a 4,10 Kč u osobních silničních motorových vozidel. Výše průměrné ceny za 1 litr pohonných hmot činí 33,10 Kč u benzinu 95 oktanů, 37,10 Kč u benzinu 98 oktanů a 33,60 Kč u motorové nafty.

Vyhláškou se zrušuje vyhláška č. 463/2017 Sb.