LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Rozhodl jsem se, že u pacientů, kteří nejsou očkovaní proti onemocnění COVID-19, budu vyžadovat negativní výsledek PCR testu. Pokud nebudou ochotni takový výsledek testu předložit, nevpustím je do ordinace, protože musím chránit své zaměstnance i ostatní pacienty. Postupuji správně?

Ne. Vyšetření ani ošetření nelze podmínit očkováním ani předložením negativního testu na koronavirus. Poskytovatel musí podniknout taková opatření, aby nebezpečí přenosu nákazy v ordinaci minimalizoval (dezinfekce, ochranné pomůcky, větrání atd.). Mezi tato opatření však rozhodně nepatří odmítání neočkovaných pacientů či pacientů, kteří se neprokážou negativním testem. To platí nejen v případě neodkladné péče, ale i v případě péče ostatní.