LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Pamatuji si, jak jsem před mnoha a mnoha lety byl na kongresu učitelů stomatologie a jak nás šokovaly a překvapily docela primitivní simulátory. Zároveň jsme si vůbec nebyli jistí, že něco takového má ve výuce zubního lékařství budoucnost, zejména když asi tak v roce 1992 vůbec nebyl problém trénovat se studenty na pacientech. Pacienti byli zdarma a ještě se platilo za ošetření. Simulátor stál milion... Pro prekliniku nám stačily plastové zuby a laboratorní vrtačka.

Kongres ADEE: kompletní nácvik snímatelné protetiky včetně artikulace na počítači.

Střih. Píše se rok 2022 a jsem na výročním kongresu Evropské asociace pro výuku zubního lékařství (ADEE), který se konal 22. – 26. 8. 2022 na Mallorce.

Stánek vedle stánku se simulátory. Augmentovaná realita, digitální stanice pro plánování shodné s těmi, které používají lékaři (no zatím spíše na Západě a jen část kolegů u nás). Díky těmto technologiím studenti provedou obrovské množství výkonů dříve, než poprvé vidí pacienta. Dokonce mají možnost si „natáhnout“ každého pacienta, kterého se chystají ten den ošetřit, do simulátoru a s učitelem si nejprve provedou vše „nanečisto“ – práce na pacientovi je pak mnohem rychlejší a přesnější. Už dávno se jen „nevrtají kazy“, ale studenti provádějí rozsáhlé operace v implantologii i v parodontologii a třeba virtuálně zhotovují snímatelné náhrady – naplánují si desítky „skeletů“, a to je docela něco jiného, než mít o nich seminář či přednášku. Logicky jde toto vše využít i v postgraduálu a třeba i pro výkon aprobačních zkoušek. Nádherně můžete měřit přesnost, vyhodnotit kvalitu práce celé třídy a stanovit pořadí, rozjet pozitivní soutěživost.

Součástí debat, během nichž jsem také přednášel, bylo, jak zpřesnit a propojit aprobační řízení v rámci EU. Mnozí mluvili o teorii, já i o tom, kde jsou slabá i silná místa. Konečně, málokterá země přijala tolik stomatologů jako ČR a zažili jsme snad už úplně vše, co je možné. Výsledky debaty přeneseme do CED (Rada evropských zubních lékařů), a tedy do EU, abychom stanovili férová a smysluplná kritéria.

Velmi zajímavá byla debata o výuce specializací typu implantologie v pregraduálu. Málokdo to pamatuje, ale vše se odstartovalo před lety na kongresu v Praze. Dnes je implantologie součástí nového evropského kurikula i praxe prakticky v celé EU (jasně, ČR je výjimka). Někde většina studentů plánuje digitálně případy, jinde je to celých sto procent studentů – a mnozí z nich dokonce daleko více pacientů. Někde přihlížejí implantacím a jinde mají 100 % studentů aspoň s jedním zavedeným implantátem. Podobně se trénují složitější výkony v parodontologii a mnohé školy už mají „neviditelná rovnátka“ součástí výuky všech studentů v pregraduálu – zkouší pracovat s celým digitálním systémem a není pochyb, že to budou dělat i ve svých ordinacích.

To vše vede k dramaticky vyšším znalostem studentů, když opouštějí školy. Šok je v tom, že i když některé země mají 100 % studentů se zavedeným zubním implantátem, nemají poté takovou systematickou výuku v postgraduálu. Tradičně se říká, že implantologie je pro zkušené a všestranně vzdělané (parodontologie, chirurgie, protetika). No, ale co když student naplánoval mnoho prací v pregraduálu a provedl i pár operací a naproti tomu jeho zkušený kolega nic takového nedělal a začne implantovat s jednodenním kurzem od výrobce implantátů... Čekají nás velké změny.

Meeting ADEE není tak populární jako jiné kongresy. Koná se obvykle v srpnu v nějakém kampusu. Letos byla větší účast, Mallorca je Mallorca. Ale i když se zase za rok vrátíme do kampusu, neměla by tam chybět žádná naše vysoká škola. Nejenom kvůli technologiím, ale i kvůli osobním kontaktům na zajímavé přednášející a vědecké projekty.

Dítě – robot. Pohybuje se, mluví, brání se... Pro nácvik ošetřování v pedostomatologii!

17. 9. 2022

LKS 09/2022

Print: LKS. 2022; 32(9): S147

Autor:

Fotografie

  • Roman Šmucler

Rubrika:

Téma: